Werkwijze 2018

ENSIA verantwoordingsjaar 2018 in het kort:

Voor een slimme verantwoording informatieveiligheid

Met ENSIA krijgt het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan beter sturen op informatieveiligheid. Het gemeentebestuur legt verantwoording over de informatieveiligheid af aan de gemeenteraad.

Departementen en toezichthouders maken voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gebruik van de informatie die in het gemeentelijke verantwoordingsproces naar voren komt.

Eén moment, via een gemeentelijke coördinator ENSIA

Per 1 juli 2018 start de nieuwe cyclus voor uitvoering van de zelfevaluatie informatiebeveiliging. De gemeente organiseert het ENSIA verantwoordingsproces. Elke gemeente heeft een aanspreekpunt voor het ENSIA proces. Deze ENSIA coördinator draagt zorg voor:

  • Invullen en aanleveren zelfevaluatie vragenlijst (juli - december 2018).
  • Opstellen en uploaden Collegeverklaring informatiebeveiliging en Assurance rapport (vóór 01-05-2019).
  • Opstellen en uploaden rapportage BAG en BGT (vóór 01-05-2019). Voor de BRO geldt 2018 als een proefjaar.
  • Het College van B&W legt verantwoording af over  informatieveiligheid aan de gemeenteraad (vóór 15-07-2019).

De domeinspecifieke vragen over de BAG, BGT en BRO zijn opgenomen in een aparte vragenlijst in de ENSIA-tool. Daarnaast is er een aparte vragenlijst waarvan de antwoorden zullen worden gepresenteerd in waarstaatjegemeente.nl.

Een moment a.u.b.