Werkwijze 2019

ENSIA verantwoordingsjaar 2019 in het kort:

Voor een slimme verantwoording informatieveiligheid

Met ENSIA krijgt het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan beter sturen op informatieveiligheid. Het gemeentebestuur legt verantwoording over de informatieveiligheid af aan de gemeenteraad.

Departementen en toezichthouders maken voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gebruik van de informatie die in het gemeentelijke verantwoordingsproces naar voren komt.

Eén moment, via een gemeentelijke coördinator ENSIA

Per 1 juli 2019 start de nieuwe cyclus voor uitvoering van de zelfevaluatie informatiebeveiliging. De gemeente organiseert het ENSIA verantwoordingsproces. Elke gemeente heeft een aanspreekpunt voor het ENSIA proces. Deze ENSIA coördinator draagt zorg voor:

  • Invullen en aanleveren zelfevaluatie vragenlijst (juli - december 2019).
  • Genereren rapportage BRP en Reisdocumenten en uploaden via Kwaliteitsmonitor RvIG (uiterlijk 14-02-2020).
  • Opstellen en uploaden Collegeverklaring informatiebeveiliging en Assurance rapport (vóór 30-04-2020).
  • Opstellen en uploaden rapportage BAG, BGT en BRO (vóór 30-04-2020). 
  • Het College van B&W legt verantwoording af over informatieveiligheid aan de gemeenteraad (vóór 15-07-2020).
  • De resultaten van de vragenlijst waarstaatjegemeente.nl worden per gemeente na 01-05-2020 automatisch gepubliceerd op de website.

Een moment a.u.b.