Werkwijze 2020

ENSIA verantwoordingsjaar 2020 in het kort:

Voor een slimme verantwoording informatieveiligheid

Met ENSIA krijgen gemeentebesturen inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid en kunnen zij beter sturen op informatieveiligheid. Gemeentebesturen leggen verantwoording af aan hun interne toezichthouders over de status van informatieveiligheid, de gemeenteraad. Binnen ENSIA voeren gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties zelfevaluaties uit over de kwaliteit van de GEO-basisregistraties. Zij verantwoorden zich aan hun dagelijks bestuur (bijvoorbeeld gedeputeerde staten van provincies) met een bestuurlijke rapportage over de bevindingen.

Eén moment, via een gemeentelijke coördinator ENSIA

Per 1 juli 2020 start de nieuwe cyclus voor uitvoering van de zelfevaluaties. De gemeente organiseert het ENSIA verantwoordingsproces. Elke gemeente heeft een aanspreekpunt voor het ENSIA proces. Deze ENSIA coördinator draagt zorg voor:

  • Invullen en aanleveren zelfevaluatie vragenlijst (juli - december 2020).
  • Genereren rapportage BRP en Reisdocumenten en uploaden via Kwaliteitsmonitor RvIG (uiterlijk 14-02-2021).
  • Opstellen en uploaden Collegeverklaring informatiebeveiliging en Assurance rapport (uiterlijk 30-04-2021).
  • Opstellen en uploaden rapportage BAG, BGT en BRO (uiterlijk 30-04-2021). 
  • Het College van B&W legt verantwoording af over informatieveiligheid aan de gemeenteraad (vóór 15-07-2021).
  • De resultaten van de vragenlijst waarstaatjegemeente.nl worden per gemeente na 01-05-2021 automatisch gepubliceerd op de website.

Een moment a.u.b.