Een slimme verantwoording voor informatieveiligheid

ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP) en wet- en regelgeving Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd.

Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. Bij het afleggen van verantwoording wordt het principe van single information single audit toegepast; alle informatie die noodzakelijk is voor verticale verantwoording is ook onderdeel van het horizontale verantwoordingsproces.

VNG-realisatie ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van ENSIA. Op de website VNG Realisatie vindt u meer informatie.

Het ENSIA stelsel is in beheer bij VNG Realisatie en is een initiatief van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie ook

Formats ENSIA 2020

Een moment a.u.b.