Een slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Verantwoorden houdt iedereen scherp. De gemeenteraad heeft hier een natuurlijke rol. Het is daarbij van belang hoe de verantwoording wordt afgelegd. We willen graag de administratieve lasten beperkt houden. Om daarin te voorzien is het project ENSIA opgezet: de verticale verantwoording kan worden gebaseerd op de integrale horizontale verantwoording over de gemeentelijke baseline. Zo kunnen we ons blijven concentreren op de essentie: informatieveiligheid."

Simone Roos, voormalig Directeur-generaal Overheidsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 2019 is het laatste jaar dat er verantwoording over de BIG wordt afgelegd. In 2020 zal dat gebeuren op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP) en wet- en regelgeving Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd.

Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. Bij het afleggen van verantwoording wordt het principe van single information single audit toegepast; alle informatie die noodzakelijk is voor verticale verantwoording is ook onderdeel van het horizontale verantwoordingsproces.

VNG-realisatie ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van ENSIA. Op de website VNG Realisatie vindt u meer informatie.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld inloggen of inloggegevens, klik dan hier op veelgestelde vragen. 

Het ENSIA stelsel is in beheer bij VNG Realisatie en is een initiatief van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie ook

Formats ENSIA 2020

Een moment a.u.b.