Aanmelden of wijzigen 
ENSIA-coördinator

Wilt u namens uw organisatie een aanmelding of wijziging van uw ENSIA-coördinator doorgeven, dan kunt u dat doen middels het formulier op de website van VNG Realisatie. Via onderstaande knop gaat u naar het formulier. 

Let op: per organisatie kan slechts één persoon deze rol vervullen. Deze functionaris geldt als formeel contactpersoon binnen het ENSIA-proces en wordt aangesteld door de gemeentesecretaris / algemeen directeur.
Formulier ENSIA-coördinator

Wat doet een ENSIA-coördinator?

De ENSIA-coördinator begeleidt binnen de eigen organisatie het gehele ENSIA-proces. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van zijn of haar verantwoordelijkheden binnen het proces en stuurt op tijdige invulling van vragenlijsten en aanlevering van verantwoording. 
Samenwerken
Veel organisaties beleggen deze verantwoordelijkheid binnen de informatiebeveiliging, bijvoorbeeld bij de CISO. Dat is geen vereiste. Uiteindelijk heeft de ENSIA-coördinator altijd andere collega’s nodig om de verantwoording af te ronden. Zo zal hij of zij onder andere BRP-deskundigen betrekken, BAG/BGT/BRO-coördinatoren en informatiebeveiligingsexperts. 

Kortom, de ENSIA-coördinator moet vooral een hele goede regisseur van het proces zijn en zorgen voor het juiste draagvlak en de juiste betrokkenheid van collega’s.
SEP logo